@@ ขณะนี้ "ชาวเทา-ทอง" ทุกท่านรับชมไอพีทีวีช่องทางใหม่ของเครือข่ายฯได้แล้ว ไอพีทีวีโดยชาวเทา-ทอง ของชาวเทา-ทอง เพื่อชาวเทา-ทอง ที่ช่อง เทาทองเรา @@

                                     
<--iframe width="790" height="444" src="https://www.youtube.com/embed/Prkri2kffg0" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" allowtransparency="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" allowfullscreen="true">
web counter
hit counter